Yleistä

Paloniitty Oy on perheyritys joka on toiminut 15 vuotta. Osakeyhtiö on perustettu vuonna 2010. Ennen osakeyhtiötä yritystoiminta oli Tmi Sauli Paloniitty nimen alla.
Yritys työllistää tällä hetkellä päätoimisesti 3 henkilöä sekä joukon osa-aikaisia työntekijöitä. Yrityksen tavoite on kehittää tervettä rakentamista ja asumisterveyttä. Toimintaidea on toimia laadukkaasti muiden kanssa verkostoitumalla.

Rakentamisen asiantuntijapalvelut

Laadunvalvontamittaukset

Suoritamme esimerkiksi tiiviysmittauksia, lämpökuvauksia, kosteuden mittauksia sekä ilmanvaihdon toimintatarkastuksia.

Rakennuskannan arviointi

Ydintoimintaamme on kokonaisvaltaiset rakennusten tutkimukset sekä kunnon, peruskorjaustarpeiden tai käyttöiän selvittämiset. Moniongelmaisten sisäilmaongelmien selvittäminen kuuluu toimenkuvaan. Teemme myös erilaisia rakennusalan konsultointitehtäviä.

Kehitysprojektit

CLT-Rakentaminen

CLT on nykyaikainen jalostettu hirsitalo. CLT rakennuksessa runkona toimii CLT umpipuu. Rakenne muodostuu ristiinlaminoidusta puusta.
CLT- on lyhenne sanoista Cross Laminated Timber. Kyseessä on puusta liimaamalla yhteen saatu seinän kokoinen umpipuuelementti. Rakennetta voitaisiin kutsua myös hirsielementiksi. Onhan lamellihirsi vastaavanlainen rakenne. Ero lamellihirsimökkiin tulee rakenteen painumattomuudesta, ilmatiiviydestä sekä siitä että samasta levystä voidaan tehdä myös välipohjat ja vesikatot, jota ei hirsirakentamisessa ole totuttu tekemään.

Etävalvottava laadunvalvonta

Paloniitty Oy on kehittänyt ja soveltanut nykytekniikan tuomia mahdollisuuksia suureiden tallentamiseen ja seurantaan jatkuvatoimisilla loggereilla ja etäluettavilla mittalaitteilla. Näillä menetelmillä voidaan luotettavammin seurata suureissa tapahtuvia muutoksia ja tehdä analysointi ja toimenpide-ehdotukset.

 

Lue lisää Paloniitty Oy:n verkkosivuilta!

Paloniitty.fi